gornik
     
Newsy

<-- Cofnij

Regulamin 2 ligi - ważniejsze pozycje/ 2014-07-28 16:48:58 / Dominik /

Przedstawiamy ważniejsze/ciekawsze pozycje z regulaminu rozgrywek 2 ligi męskiej w sezonie 2014/15. W tych właśnie rozgrywkach wystąpi Górnik Wałbrzych, dlatego też każdy kibic powinien się zaznajomić z chociaż niektórymi wytycznymi Polskiego Związku Koszykówki. Regulamin warto znać tym bardziej, że diametralnie różni się od tego, który obowiązywał biało-niebieskich w 3 lidze. 

 

W rozwinięciu między innymi o opłatach, systemie rozgrywek oraz dacie rozpoczęcia sezonu. 
 
 • Budżet klubu 2 ligi musi wynosić co najmniej 200 tys. zł brutto

 

 • System rozgrywek i terminarz Ligi zostanie ustalony i ogłoszony w formie komunikatu przez Wydział Rozgrywek PZKosz po ustaleniu ostatecznej liczby zespołów uczestniczących w rozgrywkach, ale nie później niż do dnia 10 sierpnia 2014 roku.

 

 • Rozgrywki Ligi rozpoczną się w dniu 4 października 2014 roku, a zakończą nie później niż 31 maja 2015 roku.

 

 • Rozgrywki prowadzone będą w trzech lub czterech grupach terytorialnych. Rozgrywki prowadzone będą w trzech etapach. W Etapie I rozegrane zostaną mecze systemem mecz i rewanż każdy z każdym. W Etapie II, osiem najlepszych drużyn w klasyfikacji Etapu I w każdej grupie rozegra play-off o awans do Etapu III, a trzy ostatnie drużyny rozegrają mecze systemem mecz i rewanż każdy z każdym o utrzymanie prawa gry w Lidze (dotyczy grup z 11 drużynami) lub cztery ostatnie drużyny rozegrają fazę o utrzymanie prawa gry w Lidze (dotyczy grup z 12 drużynami). W Etapie III najlepsze dwie drużyny z każdej grupy stworzą Grupę Mistrzowską, w której walczyć będą o awans do 1 Ligi Mężczyzn.

 

 • Po zakończeniu sezonu awans i prawo gry w 1 Lidze Mężczyzn uzyskają trzy najlepsze drużyny Grupy Mistrzowskiej. Prawo gry w Lidze utraci jedna (dotyczy grup z 11 drużynami) lub dwie (dotyczy grup z 12 drużynami) ostatnie drużyny w klasyfikacji końcowej z każdej grupy.

 

 • Prawo do gry w Lidze w sezonie 2015/2016 uzyska sześć drużyn wyłonionych w rywalizacji o awans do 2 Ligi Mężczyzn w sezonie 2014/2015.

 

 • Mecz Ligi powinien rozpocząć się: w dzień powszedni najwcześniej o godz. 17, najpóźniej o godz. 20; w sobotę, niedzielę lub święto - najwcześniej o godz. 13, najpóźniej o godz. 20. Wszystkie odstępstwa od tych terminów wymagają zgody Wydziału Rozgrywek PZKosz

 

 • Udział w rozgrywkach młodzieżowych zawodników drużyny nie jest powodem do zmiany terminu meczu z urzędu, za wyjątkiem oraz turniejów szczebla centralnego MP U20 i U18, w których bierze udział co najmniej trzech zawodników drużyny Ligi, którzy przed terminem rozegrania turnieju wzięli udział w grze w co najmniej trzech meczach Ligi. Dla tych terminów Wydział Rozgrywek PZKosz przygotuje terminy rezerwowe.

 

 • Mecze ostatniej kolejki Etapu I muszą zostać rozegrane w niedzielę o godzinie 18.00. Z tego obowiązku zwolnione będą tylko kluby, które przedstawią pisemne oświadczenia dysponenta hali sportowej o braku możliwości rozegrania meczu w tym terminie. W takiej sytuacji mecz zostanie rozegrany w terminie wcześniejszym.

 

 • Wyznaczone na termin weekendowy mecze Etapu 1 drużyn klubów, które jednocześnie wystawiają drużyny w wyższym cyklu rozgrywkowym (Ekstraklasa Mężczyzn, 1 Liga Mężczyzn) muszą się odbywać w niedzielę, chyba że zgodę na inny dzień rozegrania meczu wyda na piśmie zainteresowany klub.

 

 • Zawodnicy posiadający licencje okresowe, ale nie znajdujący się w składzie drużyny na mecz, nie mają prawa przebywać w strefie ławki drużyny, chyba że zostali wpisani do składu drużyny jako osoby towarzyszące.

 

 • Zawodnicy Ligi posiadający równocześnie licencję okresową na grę w rozgrywkach cyklu wyższej rangi (na podstawie umowy szkoleniowej lub w barwach tego samego klubu) mogą brać udział w meczach fazy play-off i Etapu III tylko pod warunkiem, że w rozgrywkach Etapu I zagrali (weszli do gry) w co najmniej 50 procent meczów swojej drużyny. Udział w grze drużyny zawodnika, który nie spełnił powyższych warunków, powoduje orzeczenie przegranej walkowerem.

 

 • W rozgrywkach mogą brać udział wyłącznie mężczyźni mający ukończone 15 lat.

 

 • Wnioski o wydanie licencji okresowych zawodników mogą być zgłaszane (wraz z pełną dokumentacją) w terminie do 15 stycznia 2015 roku (do godziny 16.00) - czyli okienko transferowe do 15 stycznia 2015

 

 • Licencje okresowe spikerów i statystyków wydaje Wydział Rozgrywek PZKosz na podstawie złożonego wniosku. Do przyjęcia wniosku konieczne jest odbycie wymaganego kursu organizowanego przez PZKosz (co najmniej raz na trzy lata), pisemne zobowiązanie do przestrzegania postanowień statutów i regulaminów PZKosz, w tym także do poddania się odpowiedzialności dyscyplinarnej, oraz dostarczenie zdjęcia zgodnego z wymogami podanymi w pkt. 8.6. (strój oficjalny).

 

 • Zawodnik, który w sezonie popełnia trzeci, piąty, siódmy i każdy następny faul techniczny otrzymuje automatycznie karę dyskwalifikacji w jednym kolejnym meczu Ligi. Do rejestru fauli technicznych nie są wliczone faule opisane przez sędziego w załączniku do protokołu jako kary za flopowanie

 

 • Zawodnik, trener lub osoba towarzysząca na ławce, która w sezonie popełni faul dyskwalifikujący otrzymuje automatycznie karę dyskwalifikacji w jednym kolejnym meczu Ligi oraz karę administracyjną, przewidzianą na Liście Opłat i Kar.W przypadku braku możliwości odbycia kary w sezonie 2014/2015 (koniec sezonu drużyny), kara, o której mowa jest anulowana.

 

 • PZKosz organizuje rozgrywki o Puchar Polski z udziałem zainteresowanych klubów Ligi.

 

 • Najpóźniej pięć (5) dni przed wyznaczonym terminem meczu (trzy dni w fazie play-off) organizator zawiadomi klub przeciwnika i Wydział Rozgrywek poprzez system ESOR o dniu i godzinie rozegrania meczu .

 

 • PZKosz otrzyma do dyspozycji 5 miejsc dla widzów, które nie będą znajdowały się za ławkami jakiejkolwiek z drużyn.

 

 • Rozliczenie przez organizatora wystawionych zgodnie z obowiązującymi przepisami delegacji komisarza i sędziów najpóźniej na 30 minut przed meczem gotówką

 

 • Opieka medyczna w zakresie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, co najmniej na 30 minut przed rozpoczęciem meczu aż do momentu opuszczenia hali przez wszystkich zawodników i sędziów

 

 • Temperatura w hali między 16 a 25 stopni Celsjusza

 

 • Jednolite stroje drużyny podczas prezentacji

 

 • Oznaczenie kapitana w sposób widoczny na lewym ramieniu koszulki, odmienną barwą niż kolor koszulki

 

 • Obecność co najmniej 10 zawodników w składzie drużyny, uczestniczących w rozgrzewce i prezentacji, gotowych do gry w stroju sportowym, bez widocznych oznak kontuzji

 

 • Numery na koszulkach zgłoszone do protokołu w przedziale 4-25, 30-35, 40-45 i 50-55

 

 • Obecność spikera z licencją PZKosz

 

 • Obecność statystyka z licencją PZKosz i prowadzenie obserwacji statystycznych według wytycznych PZKosz

 

 • Przekazanie drużynie gości pięciu (5) bezpłatnych biletów na miejsca dla widzów, do wykorzystania przez działaczy klubu gości, najlepiej w pobliżu ławki drużyny gości.

 

 • Obecność jednego mopera wyposażonego w odpowiedni sprzęt.

 

 • Przerwy między pierwszą a drugą oraz między trzecią a czwartą kwartą trwają 120 sekund. Przerwa między drugą a trzecią kwartą trwa 15 minut, z czego na co najmniej ostatnie 6 minut boisko musi być w pełni dostępne dla drużyn.

 

 • Spiker nie może inicjować i uczestniczyć w dopingu, wykazywać braku obiektywizmu, a także komentować lub wyprzedzać decyzji sędziów i komisarza.

 

 • Oprawa muzyczna meczu nie może zakłócać przebiegu gry. Użycie systemu nagłośnienia do oprawy muzycznej lub zachęcania do dopingu jest dopuszczalne tylko podczas przerw na żądanie trenerów, przerw między kwartami, przed rozpoczęciem i po zakończeniu meczu.

 

 • Mecz Ligi musi być rejestrowany przez operatora kamery wyznaczonego przez klub gospodarza meczu, za pomocą kamery wideo, która zostanie umiejscowiona na trybunie naprzeciw stolika sędziowskiego (na przedłużeniu linii środkowej),

 

 • Widzowie nie mogą eksponować haseł niezwiązanych w swojej treści z meczem, z wyjątkiem zaakceptowanych przez komisarza meczu transparentów o treściach pozytywnych lub charytatywnych. W razie wątpliwości o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu transparentu decyduje komisarz

 

Niektóre z opłat w 2 lidze męskiej:

 

Wydanie licencji klubowi: 500 zł

Wydanie licencji okresowej dla trenera z obywatelstwem polskim lub posiadającego licencje okresową w tym samym klubie w sezonie poprzednim: 2000 zł

Opłata transferowa dla zawodników zmieniających barwy klubowe: 500 zł

Za wypożyczenia zawodnika: 500 zł

Opłata licencyjna, wpisowe: 8 000 zł

 

 

Ekwiwalent dla klubu za wyszkolenie zawodnika-wychowanka, zmieniającego barwy klubu po raz pierwszy: do PLK - 30 000 zł, do 1 ligi – 12 000 zł, do 2 ligi – 10 000 zł, do 3 ligi, U-20, U-18 – 6 000 zł, do U-16 – 4 000 zł, do U-14 – 2 000 zł.

 

Ekwiwalent dla PZKosz za zawodnika zmieniającego barwy klubowe po raz pierwszy: do PLK – 5 000 zł, 1 ligi – 3 000, 2 ligi – 2 500, 3 liga, U-20, U-18 – 2 000.

 

<-- Cofnij

Publikowane na tym serwisie komentarze są tylko i wyłącznie osobistymi opiniami użytkowników. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ich treść. Użytkownik jest świadomy, iż w komentarzach nie może znaleźć się treść zabroniona przez prawo.
dodaj komentarz | Komentarze:
Grafika: StrzeliStudio / Html&css: adrian-pawlik.pl / hosting: www.hb.pl