gornik
     
Newsy

<-- Cofnij

Nowe Miasto: przetarg na remont stadionu ogłoszony/ 2023-03-14 10:41:00 / Marcin Durczak /

walbrzych.dlawas.info - Taką wiadomość podał 10 marca 2023r. prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej. Wałbrzyszanie, zwłaszcza piłkarze i kibice, czekali na to już od dawna - teraz czekamy na ciąg dalszy, mamy nadzieję, że postępowanie zakończy się wyłonieniem wykonawcy, bo historia przygotowań do tej inwestycji jest długa i zawiła.- Budujemy stadion na Nowym Mieście! Zgodnie z zapowiedziami podpisałem dokumenty dotyczące wyłonienia wykonawcy przebudowy stadionu przy ul. Chopina. Jeszcze dzisiaj na stronach urzędu pojawi się ogłoszenie o przetargu. Powstanie stadion wielofunkcyjny zarówno dla lekkoatletów jak i piłkarzy. Zgodnie z umową, jaką podpiszemy z wykonawcą, roboty budowlane potrwają maksymalnie 24 miesiące - zapowiedział prezydent.

Jak zawiadamia prezydent, przebudowa obejmie m.in.:
- modernizację boiska głównego trawiastego wraz z areną lekkoatletyczną (wykonanie nowej murawy, systemu nawadniania i odwodnienia, wykonanie nawierzchni sportowych bieżni wraz z malaturą),
- wykonanie widowni w postaci stalowych trybun z pełnym zadaszeniem (z możliwością rozbudowy),
- budowę budynku zaplecza sportowego wraz z wyposażeniem, budynku kasowego oraz budynku pomiaru czasu.

Wykonawcy mogą się zgłaszać do 17 kwietnia. Mamy nadzieję, że pojawią się chętni, a kwoty przez nich proponowane nie będą zbyt wysokie.

Pełen zakres prac zgodny z zamówieniem:

W ramach przedmiotu umowy jest wykonanie następujących robót i czynności:
1) wycinka drzew i krzewów przewidzianych do usunięcia pod nadzorem ornitologicznym i chiropterologicznym,
2) zabezpieczenie drzew i krzewów niepodlegających wycince przez cały okres wykonywania robót,
3) częściowa rozbiórka istniejących trybun i wzmocnienie skarpy przed osuwaniem,
4) całkowita rozbiórka istniejących trybun w części przeznaczonej pod wykonanie widowni w postaci stalowych trybun z pełnym zadaszeniem,
5) wykonanie fundamentów i pozostałych elementów żelbetowych pod posadowienie trybun,
6) wykonanie widowni w postaci stalowych trybun z pełnym zadaszeniem,
7) niwelacja terenu,
8) wykonanie murów oporowych,
9) przebudowa stadionu lekkoatletycznego do kategorii III ligi piłkarskiej według klasyfikacji PZPN oraz do kategorii lekkoatletycznej IVA, wymagania dla kategorii zgodne z dokumentem Kategorie stadionów lekkoatletycznych, zatwierdzonym przez Zarząd Polskiego Związku Lekkiej Atletyki:
- bieżnia okrężna 400m (min. 6 torów),
- bieżnia prosta (min. 6 torów),
- rów z wodą do biegów z przeszkodami,
- skocznia do skoku wzwyż,
- skocznia do skoku o tyczce,
- skocznia do skoku w dal i trójskoku,
- rzutnia do pchnięcia kulą,
- rzutnia do rzutu dyskiem i rzutu młotem,
- rzutnia do rzutu oszczepem,
- urządzenia do rozgrzewki,
- wyposażenie sportowe,
wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych dokumentów, certyfikatów, świadectw i odbiorów (PZLA, PZPN),
10) modernizacja boiska głównego trawiastego wraz z areną lekkoatletyczną (wykonanie nowej murawy z trawy sianej, systemu nawadniania i odwodnienia, wykonanie nawierzchni sportowych bieżni wraz z malaturą),
11) budowa budynku zaplecza sportowego wraz z wyposażeniem, budynku kasowego, budynku pomiaru czasu,
12) przebudowa ciągów pieszo-jezdnych oraz zaplecza parkingowego, wykonanie schodów terenowych,
13) dostawa i montaż elementów małej architektury,
14) przebudowa i budowa infrastruktury technicznej wraz z wykonaniem wszystkich przyłączy (kanalizacja deszczowa – z uwzględnieniem gospodarowania wodą opadową, kanalizacja sanitarna, instalacja wodociągowa, instalacje elektryczne, nagłośnienie, monitoring),
15) wykonanie brakującego ogrodzenia stadionu wraz z bramami wjazdowymi i furtkami,
16) uporządkowanie istniejącej zieleni, w tym wycinki drzew i samosiejek (na działkach 301/5, 301/6), wykonanie nowych nasadzeń (w zakresie zgodnym z dokumentacją projektową, a także wynikających z wydanych
decyzji pozwoleń na wycinkę) itp.
17) utrzymanie, konserwacja i pielęgnacja wykonanych nasadzeń oraz murawy boiska przez okres 24 miesięcy w ramach gwarancji rozszerzonej, zgodnie z zapisami w § 19 ust. 2 projektu umowy,
18) uzyskanie przez Wykonawcę decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub/i skuteczne złożenie przez Wykonawcę i przyjęcie przez właściwy organ zawiadomienia o zakończeniu budowy, do którego nie zgłoszono sprzeciwu w drodze decyzji,
19) pozostałe roboty wynikające z dokumentacji projektowej.

<-- Cofnij

Publikowane na tym serwisie komentarze są tylko i wyłącznie osobistymi opiniami użytkowników. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ich treść. Użytkownik jest świadomy, iż w komentarzach nie może znaleźć się treść zabroniona przez prawo.
dodaj komentarz | Komentarze:
Grafika: StrzeliStudio / Html&css: adrian-pawlik.pl / hosting: www.hb.pl